โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่4 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
ชื่อนักเรียน : นายนัฐนาวิน ลาดประมา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:56   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่4 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกพร ไตรยวงค์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,14:53   อ่าน 51 ครั้ง