โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาว ปรีญาภรณ์ นาทุม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0861425226
อีเมล์ : Priyana05@hotmail.com

นายภูรินทร์ ทองโสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0935234319
อีเมล์ : rockyphurin19@gmail.com