โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดุลย์ ช่อวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0898402175
อีเมล์ : oradoonchor@gmail.com

นายศรศิลป์. หอมสุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0610358218

นางสาวสุทธิสา จันปุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 092-9635149
อีเมล์ : suttisa5149@gmail.com

นางพัชรินทร์ บรรจมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0622012155
อีเมล์ : Phatcharin22@gmail.com

นายสุธีรพันธ์ เต็มตาวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1