โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (อ่าน 124) 18 มี.ค. 66
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม และได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย (อ่าน 105) 18 มี.ค. 66
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ชายเข้ารับการฝึกภาคสนาม (อ่าน 106) 18 มี.ค. 66
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (อ่าน 94) 18 มี.ค. 66
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (อ่าน 231) 18 มี.ค. 66
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่3 ผลัดที่3 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (อ่าน 115) 18 มี.ค. 66
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 74) 18 มี.ค. 66
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่67 ประจำปีการศึกษา2565 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” (อ่าน 74) 18 มี.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า (อ่าน 76) 18 มี.ค. 66
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 จำนวน11นาย เข้ารับการฝึกทดแทนกิจกรรมภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 70) 18 มี.ค. 66
มอบรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา แก่เด็กหญิงศิรประภา ตราชื่นต้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 79) 18 มี.ค. 66
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 (อ่าน 71) 18 มี.ค. 66
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 73) 18 มี.ค. 66
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 76) 18 มี.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ (อ่าน 80) 18 มี.ค. 66
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า (อ่าน 165) 22 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 155) 22 ธ.ค. 65
จัดพิธีถวายราชสดุดี"วันวชิราวุธ" นำโดยผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ (อ่าน 195) 30 พ.ย. 65
จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันฟุตบอล ในช่วงฟุตบอลโลก 2022 (อ่าน 167) 24 พ.ย. 65
ร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม " เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู (อ่าน 181) 24 พ.ย. 65
โรงเรียนพลังราษฎ์พิทยาสรรพ์ร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอหนองสูง (อ่าน 187) 24 พ.ย. 65
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 167) 24 พ.ย. 65
นโยบายเร่งด่วน Ouick Policy 2565 สพฐ. (อ่าน 2745) 08 มิ.ย. 65
ผอ.สพม.มุกดาหารออกตรวจเยี่ยมรร (อ่าน 871) 21 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ให้งดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบปกติ (On Site) (อ่าน 3621) 16 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เพจสภานักเรียนโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ (อ่าน 3695) 24 ธ.ค. 64
ฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 2 (อ่าน 3651) 15 พ.ย. 64
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดาถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 3740) 05 พ.ย. 64
แจ้งให้มารับเงินเยี่ยวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 3905) 07 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ( ฉ.8 ) (อ่าน 3654) 15 ส.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉ.7 (อ่าน 3660) 01 ส.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉ.6 (อ่าน 3640) 17 ก.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉ.5 (อ่าน 3638) 09 ก.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉ.4 (อ่าน 3630) 03 ก.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3596) 30 มิ.ย. 64
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3602) 07 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3637) 29 พ.ค. 64
การรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3597) 25 พ.ค. 64
เกียรติบัตร ผ่านการประเมินความพร้อมตามระบบThai Stop COVID Plus (อ่าน 4093) 24 พ.ค. 64
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3620) 20 พ.ค. 64
ประกาศการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3630) 20 พ.ค. 64