โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม และได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย
วันที่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ นำโดยนายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ มอบหมายให้นายภูรินทร์ ทองโสม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ???????? การประกวดโครงการบรรยายธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือนางสาวกนกภรณ์ ไตรยวงค์ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคสงฆ์ที่10 ต่อไปและรางวัลที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือนายณัฐนาวิน ลาดประมา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:20   อ่าน 13 ครั้ง