โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2566 นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงมีทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมได้
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:15   อ่าน 15 ครั้ง