โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 และนักเรียนโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2566 ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือนายเตชินท์ เนื่องสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จากพรรคพลังพัฒนา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:13   อ่าน 34 ครั้ง