โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า
รงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า ได้รับเกียรติจาก นายดอนเดช กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กล่าวรายงาน ถึง วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ เพี่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,12:38   อ่าน 53 ครั้ง