โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า (อ่าน 53) 22 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 44) 22 ธ.ค. 65
จัดพิธีถวายราชสดุดี"วันวชิราวุธ" นำโดยผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ (อ่าน 83) 30 พ.ย. 65
จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันฟุตบอล ในช่วงฟุตบอลโลก 2022 (อ่าน 66) 24 พ.ย. 65
ร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม " เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู (อ่าน 79) 24 พ.ย. 65
โรงเรียนพลังราษฎ์พิทยาสรรพ์ร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอหนองสูง (อ่าน 77) 24 พ.ย. 65
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 74) 24 พ.ย. 65
นโยบายเร่งด่วน Ouick Policy 2565 สพฐ. (อ่าน 2566) 08 มิ.ย. 65
ผอ.สพม.มุกดาหารออกตรวจเยี่ยมรร (อ่าน 755) 21 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ เรื่อง ให้งดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบปกติ (On Site) (อ่าน 3514) 16 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เพจสภานักเรียนโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ (อ่าน 3571) 24 ธ.ค. 64
ฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 2 (อ่าน 3549) 15 พ.ย. 64
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดาถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 3609) 05 พ.ย. 64
แจ้งให้มารับเงินเยี่ยวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 3778) 07 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ( ฉ.8 ) (อ่าน 3553) 15 ส.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉ.7 (อ่าน 3568) 01 ส.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉ.6 (อ่าน 3544) 17 ก.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉ.5 (อ่าน 3551) 09 ก.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉ.4 (อ่าน 3538) 03 ก.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3507) 30 มิ.ย. 64
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3508) 07 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3544) 29 พ.ค. 64
การรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3503) 25 พ.ค. 64
เกียรติบัตร ผ่านการประเมินความพร้อมตามระบบThai Stop COVID Plus (อ่าน 3981) 24 พ.ค. 64
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3528) 20 พ.ค. 64
ประกาศการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3531) 20 พ.ค. 64