โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
คณะผู้บริหาร

นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0986081036
อีเมล์ : palangratschool@gmail.com