โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนซ่อมเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.3 KB 48290
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.49 KB 48473
ตารางเรียน ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 56.62 KB 48528
ตารางเรียน ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 66.71 KB 48476
ตารางเรียน ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 64.88 KB 48386
ตารางเรียน ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 58.86 KB 48469
ตารางเรียน ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 56.17 KB 48277
ตารางเรียน ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 58.45 KB 48415
ตารางสอน ครูศรศิลป์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.04 KB 48437
ตารางสอน ครูเกษศิรินทร JPEG Image ขนาดไฟล์ 51.44 KB 48409
ตารางสอน ครูธวัชชัย JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48180
ตารางสอน ครูพัชรินทร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 53.05 KB 48210
ตารางสอน ครูปรีญาภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 53.01 KB 48455
ตารางสอน ครูณรงค์ศักดิ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.34 KB 48559
ตารางสอน ครูบังอร JPEG Image ขนาดไฟล์ 49.84 KB 48586
ตารางสอน ครูพรจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.67 KB 48266
ตารางสอน ครูรัตนกุล JPEG Image ขนาดไฟล์ 48.1 KB 48422
ตารางสอน ครูสุทธิสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.85 KB 48440
ตารางสอน ครูอดุลย์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 53.8 KB 48418
ตารางสอน ผอ.ปานไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.24 KB 48230
ตารางสอน ครูวรรณิศา JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.57 KB 48344