โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนซ่อมเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.3 KB 48268
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.49 KB 48467
ตารางเรียน ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 56.62 KB 48506
ตารางเรียน ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 66.71 KB 48470
ตารางเรียน ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 64.88 KB 48380
ตารางเรียน ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 58.86 KB 48462
ตารางเรียน ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 56.17 KB 48255
ตารางเรียน ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 58.45 KB 48392
ตารางสอน ครูศรศิลป์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.04 KB 48415
ตารางสอน ครูเกษศิรินทร JPEG Image ขนาดไฟล์ 51.44 KB 48387
ตารางสอน ครูธวัชชัย JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48158
ตารางสอน ครูพัชรินทร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 53.05 KB 48188
ตารางสอน ครูปรีญาภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 53.01 KB 48449
ตารางสอน ครูณรงค์ศักดิ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.34 KB 48553
ตารางสอน ครูบังอร JPEG Image ขนาดไฟล์ 49.84 KB 48564
ตารางสอน ครูพรจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.67 KB 48259
ตารางสอน ครูรัตนกุล JPEG Image ขนาดไฟล์ 48.1 KB 48400
ตารางสอน ครูสุทธิสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 54.85 KB 48434
ตารางสอน ครูอดุลย์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 53.8 KB 48412
ตารางสอน ผอ.ปานไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 47.24 KB 48208
ตารางสอน ครูวรรณิศา JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.57 KB 48338