โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
149 หมู่ 2 ถนนนิคมคำสร้อย หนองสูง  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์โทรศัพท์ 0986081036
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  ตั้งอยู่เลขที่ 149  หมู่ 2  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  49160   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2518   โดยมีนายผั้น  แสนสุข  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และนายถ้า  อาจวิชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
(ผู้ริเริ่มคิดตั้งโรงเรียน)
         วันที่  28 เมษายน  2518  นายสุวรรณ  ธนกัญญา (รมต.ศธ.) เข้าตรวจพื้นที่เพื่ออนุมัติฯ  โดยให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  มีผู้บริจาคที่ดินตั้งโรงเรียน คืน นายคำบง  ปัททุม  และ นายรัตน์  อาจวิชัย   จำนวน 42 ไร่
         วันที่  25 พฤษภาคม  2518  เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 2 ห้องเรียน  ใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านเป้าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมี  นายประยงค์  แสนสุข ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเป้าเป็นผู้บริหาร
         วันที่  13 พฤศจิกายน  2518  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายปราโมทย์  น้อยทรง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก   
         ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 45 ไร่ 3 งาน 50.30ตารางวา  
อยู่ห่างจาก  สพม.22  140  กิโลเมตร                                                                         
          เมื่อวันที่  28 เม.ย. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  มีคำสั่งที่ 117/2563  ย้ายและแต่งตั้ง
นายปานไทย  ภูล้นแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม  สพป.มุกดาหาร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563  จนถึงปัจจุบัน   ปัจจุบันมีทำเนียบผู้บริหารทั้งหมด  12 คน
         ปัจจุบัน   ณ  พ.ศ. 2564   โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์   มีอายุครบ  45  ปี